Et arkitekttegnet hus – et hus tegnet af en arkitek

​Kontakt en arkitekt

​Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag påbegyndes – det være sig en ombygning af et eksisterende hus, et nyt køkken eller et helt nyt hus.

Rådgivning omfatter ikke kun den gode idé – den omfatter også et ansvar for, at den gode idé bliver ført ud i livet – indenfor aftalte tid, budget og kvalitet.

En arkitekt er ikke kun én, der kommer med luftige visioner og slår streger på et stykke papir, han er også jeres mand i ’marken’ – han tager diskussion med håndværkerne og sørger for, at jeres tanker er dem der bliver realiseret.


​​Arkitektens bedste ombygningstips

  • Se en ombygning som en mulighed for at få ryddet op i tidligere stilmæssige sidespring. Brug arkitekten som kilde til information om den stil, der karakteriserer det oprindelige hus, og hvordan den stil kan tages videre i fremtidige, moderne om- og tilbygninger.
  • Husk på, at når først håndværkerne står på grunden, så koster det ikke meget mere at lave en tilbygning på 62 kvadratmeter end én på 42.
  • De færreste private bygger om eller til mange gange i deres liv og har derfor ikke meget erfaring. Derfor er det godt at læne sig op ad fagfolk, der hurtigt og professionelt kan tage sig af alt fra varmerammeberegninger og byggetilladelser hos kommunen til håndtering af eksterne håndværkere.
  • Husk at fremtidssikre dit byggeri, så det er lettere at sælge. Det er fx en god idé at medtænke plads til også at have et tredje børneværelse eller et kontor til den dag, I skal sælge, for det er én af de ting, som efterspørges, og som købere lægger vægt på.
  • Et vellykket resultat begynder med en vellykket dialog. Derfor skal tiden til dialog mellem dig og din rådgiver prioriteres højt – husk den gensidige respekt og at ingen spørgs¬mål er dumme. Dog kan nogle løsninger være bedre end andre.


​Få tegnet dit eget hus

STOCK35 har mange års erfaring i om- og tilbygninger af eksisterende huse – ofte en godt alternativ til at bygge nyt. Der kan være mange grunde til, at jeres hus ikke længere lever op til forventningerne.

Det kan være svært at se mulighederne i det gamle hus, svært at vurdere, om investeringen kan betale sig – om jeres drøm også kan blive til et smukkere hus.

Ved ombygning af eksisterende huse er udgangspunktet altid de vilkår som dette hus opstiller – er de forenelige med jer drømme eller kan det bedre betale sig at købe et andet eller bygge et helt nyt hus – mulighederne er mange.

Få en arkitekt som sparingspartner – en der både lytter til jeres ønsker, kan se muligheder i jeres nuværende hus og også siger til, når drømmen ikke er realistisk.

Et helt nyt hus kan ligeledes være en mulighed. STOCK35 tegner gerne et hus efter jeres særlige krav og ønsker. Vi bruger tid på at spore os ind på, hvem vi skal tegne for. Hvad er jeres ønsker, hvor meget kan vi rykke ved dem - for at huset i sidste ende er en realisering af såvel bygherres ønsker, som udnytter eksisterende rammer og sted bedst muligt.

​​

​​De 3 faser – fra ide til realisering af projekt

STOCK35 påtager sig ansvaret for udarbejdelse af skitseforslag, fremsendelse af byggeandragende, udsendelse af udbud og valg af entreprenør, at der føres et fagtilsyn på byggepladsen, afleveringsforretning, og at sagen afleveres behørigt til myndighed.

De 3 faser - fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt – er en beskrivelse af arkitektens rolle og en opgørelse over honorar. Link til De 3 faser

Her gives et overblik over, hvilke beslutninger der skal tages, og hvilke myndigheder og fagfolk der skal entreres med, før drømmen kan realiseres.

Vi kommer gerne ud og ser på jeres hus eller byggegrund og kommer med vores anbefaling – kontakt os for et uforpligtigende møde og tilbud om rådgivning.

Kontakt os for nærmere aftale på telefon 35 38 77 00/21 28 13 14, eller skriv til: tmp.stock35@mail.dk

Kontakt STOCK35 - det kan godt betale sig.

Stock 35   |   Stockholmsgade 35 Kld. Th   |   2100 København Ø   |   Tlf: 35 38 77 00   |   Mobil: 21 28 13 14   |   tmp.stock35@mail.dk